Objednávka vstupenek

(včetně PSČ)

(děkanství)

(diecéze)

(statutární orgán)

(vyřizuje)

(zde uveďte, prosím způsob dopravy: autem - busem - vlakem)

(Pro správnou rezervaci skupin je potřeba vždy kliknout na tlačítko "PŘIDAT")

Počet:
*
  • Skupina A: koncelebrující kněží a asistující jáhni (vlastní albu s sebou)
  • Skupina B1: řeholníci a řeholnice v řeholním rouchu
  • Skupina B2: ministranti a akolyté s vlastním liturgickým oblečením
  • Skupina B3: jednotlivci i skupiny v krojích, stejnokrojích, uniformách
  • Skupina C: vozíčkáři a handicapovaní - vždy s jedním doprovodem
  • Skupina D: účastníci mše sv. v civilním oblečení všech věkových kategorií

 
 

Vyplněním tohoto formuláře potvrzujete závaznou objednávku výše uvedeného počtu vstupenek.
Přijetí řádně vyplněné objednávky bude potvrzeno na uvedenou emailovou adresu všetně uvedení času a způsobu převzetí vstupenek.

V případě problémů volejte na telefonní číslo 731 598 751(2), nebo pište na e-mail: poutnik@bihk.cz